Do Not Sell

Không Bán Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Trang web WinWinStore.vn tuân thủ đạo luật California Consumer Privacy Act (CCPA) và cung cấp cho bạn tùy chọn "Không Bán Thông Tin Cá Nhân".

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được bán cho bất kỳ bên thứ ba nào, vui lòng nhấp vào liên kết "Không Bán Thông Tin Cá Nhân" dưới đây để thực hiện yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của bạn và không tiến hành việc bán thông tin cá nhân của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ của chúng tôi.