Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc OnePlus đang thu thập dữ liệu từ người sử dụng và truyền nó đến một máy chủ Amazon bao gồm nhiều thông tin có phần riêng tư, số serial của từng thiết bị.

Theo chuyên gia bảo mật Moore, OxygenOS của OnePlus đã ghi lại nhiều dữ liệu ở nhiều thời điểm khác nhau, ngay cả khi người dùng đã khóa máy hoặc ngay cả khi máy đang được sử dụng, sử dụng ứng dụng,.. gần như là mọi lúc và ghi nhiều thông tin khác nhau.

OnePlus còn thu thập cả số IMEI, số điện thoại, và tên nhà mạng do đó dữ liệu được gửi đi mang tính chất cá nhân để bạn có thể lưu ý chúng. Theo Moore, mã chịu trách nhiệm việc thu thập dữ liệu là một phần của OnePlus Device Manager và OnePlus Provider Device Manager. Trên thiết bị của Moore, các dịch vụ đã gửi hơn 16MB dữ liệu trong 10 giờ.

Về phần OnePlus, họ cho biết rằng những dữ liệu này được phân tích và được truyền về máy của Amazon để phục vụ hai mục đích. Gồm, một là để phân tích và tinh chỉnh phần mềm và hai là thu thập để hổ trợ sau bán hàng. OnePlus cũng cho biết người dùng có thể tắt việc thu thập dữ liệu bằng cách vào Settings > Advanced > “Join user experience program” tuy nhiên đây cũng chỉ là cách để tắt việc cải thiện phần mềm còn luồng thứ hai dùng để thu thập hổ trợ sau bán hàng thì lại không thể tắt được.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.